Trening metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację neurosensoryczną mózgu. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Trening metodą Tomatisa® usprawnia między innymi funkcje takie jak:
⦁ koncentracja uwagi,
⦁ szybka nauka, pamięć,
⦁ usprawnianie procesów myślowych,
⦁ prawidłowa wymowa
⦁ równowaga ciała
⦁ orientacja przestrzenna
⦁ regulacja emocjonalna
⦁ rytm
⦁ zdolności wzrokowo-przestrzenne
⦁ świadomość fonemiczną
⦁ analizę muzyczną
⦁ przyswajanie języków obcych

Nasz certyfikowany terapeuta
P. Barbara Zuzanna Włodarska

Metoda Tomatisa® pomaga dzieciom i dorosłym poprawiać jakość słuchania.

Słuchanie, a słyszenie
Słyszenie jest bierne, natomiast słuchanie ma charakter aktywny, ponieważ wymaga zaangażowania, świadomości, oraz woli. Wynika z tego, że „słuch absolutny” nie gwarantuje nam umiejętności dobrego słuchania.
Według audiologów szkolnych wiele dzieci dobrze słyszących często maja problemy z uwagą i koncentracją – kłopoty te wynikają z zaburzeń uwagi słuchowej. Trudności ze słuchaniem powodują u tych dzieci m.in. dysfunkcje koncentracji, kłopoty z czytaniem i pisaniem.
Sprawne filtrowanie wiadomości umożliwia koncentrację bez uczucia natłoku informacji. Tak przefiltrowany materiał może ulec przetworzeniu, posegregowaniu w znaczące jednostki. Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu pojawi się problem ze słuchaniem, trudności z nauką, komunikatywnością oraz zaburzenia zachowań społecznych.
Usprawnienie uwagi słuchowej znacznie przyczynia się do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.
Podczas terapia metodą Tomatisa następuje stymulacja centralnego systemu nerwowego a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Z metody prof. Alfreda Tomatisa skorzystali m.in:
⦁ Luciano Pavarotti,
⦁ Sting,
⦁ Gerard Depardieu,
⦁ Maria Callas,
⦁ Romy Schneider.